Blog Topfit

Spúšťacie body – spoznajte ich tajomstvo!

Spúšťacie body – pozrime sa na ne bližšie.

Spúšťacie body, známe aj ako spúšťacie body, sú špecifické svalové partie, ktoré reagujú na rôzne druhy podnetov, ako je tlak, napätie alebo stres. Vyznačujú sa nadmerným napätím svalových vlákien, čo vedie k bodovej alebo vyžarujúcej bolesti. Vývoj spúšťacích bodov je výsledkom zložitých mechanizmov, ktoré zahŕňajú fyzické aj neurologické faktory. Patria sem svalové zranenia, preťaženie, zlé držanie tela, emočný stres a nutričné ​​nedostatky. Významnú úlohu v každodennom fungovaní zohrávajú aj poruchy správneho fungovania nervovosvalového systému a zmeny svalovej mikroštruktúry, preto je dôležité spúšťacie body predchádzať a správne ich liečiť.

Čo sú spúšťacie body?

Myofasciálne spúšťacie body sú špecifické oblasti svalov, kde dochádza k nadmernému napätiu svalových vlákien. Toto napätie spôsobuje bodovú alebo vyžarujúcu bolesť a je citlivé na tlak. Spúšťacie body sú miesta, ktoré sú obzvlášť citlivé na podnety, ako je mechanický tlak, napätie alebo stres, ktoré môžu spôsobiť bolestivú reakciu a iné nepríjemné symptómy. Spúšťací bod je zvyčajne menší ako okolité svalové oblasti a možno ho ľahko nájsť, alebo sa môže prejaviť ako okultný spúšťací bod, ktorý je ťažké nahmatať.

Výskyt spúšťacích bodov možno zaznamenať v rôznych svaloch tela, povrchových aj hlbokých. Spúšťacie body sú spôsobené faktormi, ako sú:

  • preťaženie svalov,
  • zranenia,
  • nesprávne držanie tela,
  • stres,
  • poruchy mikroštruktúry svalov vystavených dlhodobo zvýšenému napätiu.

Mnohí pacienti ich môžu mať aj bez silnej bolesti, čo sťažuje ich rozpoznanie počas terapie spúšťacích bodov. Preto je dôležité pochopiť dôležitosť mapy spúšťacích bodov, ktorá pomôže identifikovať a liečiť tieto oblasti.

Typy spúšťacích bodov závisia od ich charakteristík a umiestnenia. Prvým typom sú aktívne spúšťacie body, ktoré spôsobujú nápadnú bolesť. Ďalšie príznaky sa vyskytujú v oblasti škvŕn a vyžarujú do iných častí tela. Druhým typom sú latentné spúšťacie body, ktoré nespôsobujú žiadnu výraznú bolesť, ale môžu obmedzovať rozsah pohybu a viesť k nepohodliu.

To, že napriek obmedzenej pohyblivosti necítite spúšťací bod, neznamená, že problém neexistuje. Latentné body sa stávajú aktívnymi počas dlhšieho časového obdobia a ich uvoľnenie je oveľa ťažšie. Terapia spúšťacích bodov vo svale by mala zahŕňať aktívne aj tiché spúšťacie body. 

Spúšťacie body – priebeh ochorenia

Prvou fázou je vytvorenie spúšťacích bodov. Faktory ako preťaženie svalov, zranenia, nesprávne držanie tela či stres vedú k vytvoreniu napätých svalových partií a spúšťacieho bodu.

Tieto oblasti sa stávajú miestami nadmerného napätia svalových vlákien, čo vedie k rozvoju spúšťacích bodov. V tejto fáze sa môžu vyskytnúť rôzne príznaky, ako počiatočná, slabá alebo zanedbateľná bolesť, stuhnutosť svalov alebo obmedzená pohyblivosť – latentný spúšťací bod.

Ďalšou etapou je vývoj aktívnych spúšťacích bodov. Ak sa neriešia faktory, ktoré spôsobujú nadmernú svalovú aktivitu a napätie, spúšťacie body sa môžu zhoršiť. Oblasti svalového napätia sa môžu zvýšiť, čo vedie k silnej bolesti, ktorá často vyžaruje do iných častí tela, napríklad do celej hornej končatiny. Lokalizácia bolestivých bodov nie je náhodná a terapiu spúšťacích bodov je potrebné premyslieť a rozvinúť spolu s fyzioterapeutom. Jeden veľký primárny spúšťací bod je schopný iniciovať mnoho menších a dočasne menej aktívnych ložísk bolesti, ide o tzv satelitné body.

Neošetrené spúšťacie body môžu viesť k trvalému poškodeniu tkanivových vlákien a výrazne zníženej pohyblivosti. Terapia spúšťacích bodov zahŕňa uvoľnenie všetkých problematických častí tela a najlepšou formou uvoľnenia myofasciálnych spúšťacích bodov je liečba tlakom a masážou, pričom sa začína od menších spúšťacích bodov a prechádza sa k hlavnému spúšťaciemu bodu.

Trigger points – mapa spúšťacích bodov

Mapa spúšťacích bodov je súborom diagnostických informácií založených na komplexných anatomických štúdiách a klinických pozorovaniach, ktoré zobrazujú konkrétne oblasti tela, kde sa spúšťacie body najčastejšie nachádzajú. Mapa spúšťacích bodov je jedinečný nástroj používaný v manuálnej terapii, ktorý umožňuje terapeutovi presne identifikovať a efektívne liečiť tieto oblasti. Umiestnenie spúšťacích bodov závisí od mnohých faktorov, no dajú sa pocítiť už po krátkom poučení.

Terapiu spúšťacích bodov môžete realizovať aj doma. Na tento účel použite hladkú loptu a podložku na cvičenie .  Ľahnite si na podložku a jemne pohybujte loptou po danej časti tela. Ak nájdete bolestivý, aktívny spúšťací bod, držte loptu v tejto oblasti 20 sekúnd, kým nepocítite uvoľnenie. Tento postup opakujte, kým sa nebudete cítiť úplne uvoľnene. Na komplexnú masáž väčšej svalovej skupiny môžete použiť aj valec .

Tu sú najčastejšie miesta, kde sa vyskytujú spúšťacie body:

  • spúšťacie body na krku, hlave a krku – sú zodpovedné za vyžarovanie bolesti do hlavy, spánkov, očí a môžu spôsobovať tinitus, sú zodpovedné aj za tenzné bolesti hlavy;
  • spúšťacie body na chrbte – spôsobujú vyžarujúce alebo bodavé bolesti okolo lopatiek a bedier. Najčastejšie sa vyskytujú v trapézovom svale chrbta a môžu spôsobiť bolesti chrbta, stuhnutosť, ťažkosti s pohybom a vyžarujúce bolesti okolo ramien a hrudníka;
  • spúšťacie body bedrového kĺbu – môžu sa vyskytnúť v gluteálnych svaloch, ako je piriformisový sval, priamy stehenný sval alebo iliopsoasový sval. Ich prítomnosť môže spôsobiť bolesť a nepohodlie v oblasti zadku a vyžarovať pozdĺž nôh;
  • spúšťacie body dolnej končatiny – najčastejšie vznikajú v bruchu m. triceps surae. Môžu spôsobiť bolesť, svalové kŕče, únavu a ťažkosti s chôdzou. Spúšťacie body môžu zmeniť prirodzenú biomechaniku pohybu svalových vlákien.

Spúšťacie body sú miesta, ktoré sú oveľa jemnejšie a citlivejšie na tlak v dôsledku nadmerného napätia, ktoré sa vyskytuje v danej svalovej skupine. Vznikajú z rôznych príčin, najčastejšie z preťaženia. Najlepšou formou terapie je masáž spúšťacích bodov a vhodná manuálna terapia spúšťacích bodov u fyzioterapeuta, prípadne punkcia spúšťacích bodov. Samomasáž sa oplatí zaradiť do svojej každodennej rutiny, aby ste odstránili nadmerné napätie a uvoľnili bolestivé hrčky.

Zdroje:

1. Do TP, Heldarskard GF, Kolding LT, Hvedstrup J, Schytz HW. Myofasciálne spúšťacie body pri migréne a tenznej bolesti hlavy. J Bolesť hlavy Bolesť. 10. september 2018;19(1):84.

2. Moraska AF, Schmiege SJ, Mann JD, Butryn N, Krutsch JP. Reakcia myofasciálnych spúšťacích bodov na masáže s jedným a viacerými spúšťacími bodmi: Randomizovaná, placebom kontrolovaná skúška. Am J Phys Med Rehabil. september 2017;96(9):639-645.

3. Alvarez DJ, Rockwell PG. Spúšťacie body: diagnostika a manažment. Som známy lekár. 15. február 2002;65(4):653-60. PMID: 11871683.